Alzheimerforeningen

Antal medlemmer
 20.000

Formand
Birgitte Vølund

Hjemmeside
www.alzheimer.dk


Følg foreningen her:

facebook-flat-vector-logo-400x400

Demens er noget
vi taler om

Hjemmeside
www.demensven.dk

facebook-flat-vector-logo-400x400

Hvad er demens?
Demens er betegnelsen for en række symptomer på svækkelse af hjernens intellektuelle funktioner med svigtende hukommelse og koncentrationsevne, svækket orientering, sproglige forstyrrelser, ofte ledsaget af ændringer i personlighed og adfærd. Demens skyldes en sygdom i hjernen og kan forekomme hos voksne i alle aldre, men er hyppigst hos ældre.

Formål
Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for mennesker med demens og deres pårørende. Vi rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme. Vi er en forening for alle med interesse for demens, og vores medlemskreds omfatter både mennesker med demens, deres pårørende og fagfolk på demensområdet.

Mærkesager
Alzheimerforeningen vil arbejde for at gøre Danmark til et demensvenligt land ved at:

  • skabe anerkendende fællesskaber om livet med demens
  • nedbryde tabuer og fordomme om demenssygdomme
  • kæmpe for en kur mod demenssygdom og
  • indtil da arbejde for et bedre liv med demens.

Værd at vide om demens

  • I Danmark lever ca. 89.000 mennesker med en demenssygdom
  • Heraf har ca. 50.000 Alzheimers sygdom
  • Ca. 1.500 personer under 65 år har en demenssygdom
  • Der er ca. 8.000 nye tilfælde af demenssygdom i Danmark hvert år
  • I 2040 forventes antallet af demente over 60 år at vokse til 120-146.000
  • 400.000 personer i Danmark lever i dag med en demenspatient i familien.