CP Danmark

Antal medlemmer
4.500 personer med cerebral parese (spastisk lammelse) og pårørende

Formand
Lone Møller

Hjemmeside
www.cpdanmark.dk


Følg foreningen her:

facebook-flat-vector-logo-400x400

Hvad er cerebral parese?
Cerebral parese er en hjerneskade, som i langt de fleste tilfælde opstår i fosterstadiet, men også kan opstå under selve fødslen eller umiddelbart efter. Årsagen er ikke endelig fastlagt, men kan være for tidlig fødsel, blødning, små blodpropper, iltmangel eller infektion. Der fødes cirka 150 børn med cerebral parese hvert år, og hjerneskaden forværres ikke, men symptomerne udvikler sig. 

Formål 
CP Danmarks formål er at forbedre forholdene og livskvaliteten for de cirka 10.000 mennesker i Danmark, der lever med cerebral parese.

Mærkesager
Bedre skoleadgang, flere i uddannelse, flere i beskæftigelse, ret til at få sine hjælpere med på ferie og større fokus på de aldersrelaterede følger af cerebral parese.

Det vidste du ikke om mennesker med cerebral parese
Cerebral parese (spastisk lammelse) er en hjerneskade, der både giver et fysisk handicap og kognitive vanskeligheder. Hos nogle fylder den fysiske del så lidt, at man umiddelbart ikke bemærker det, mens det hos andre er meget synligt.