Parkinsonforeningen

Antal medlemmer
Knap 10.000 medlemmer

Formand
Michael Buksti

Hjemmeside
www.parkinson.dk


Følg foreningen her:

facebook-flat-vector-logo-400x400

Hvad er Parkinsons sygdom?
Parkinsons sygdom er en af de mest almindelige neurologiske sygdomme i Danmark og rammer danskere i alle aldersgrupper fra slutningen af 20’erne til langt op i 70’erne. Symptomerne varierer meget fra person til person. De er afhængige af, hvor længe man har haft sygdommen, men kan også variere fra dag til dag. Personer med Parkinson kan eksempelvis opleve, at de får problemer med at bevæge sig normalt, at ting går langsomt og trægt og der er måske rystelser i arme eller ben og sommetider muskelkramper.

Parkinsons sygdom er en progressiv sygdom og derfor bliver symptomerne lige så stille værre og flere med årene. Man kender endnu ikke årsagen til Parkinson, og sygdommen kan på nuværende tidspunkt ikke helbredes. Men får patienten et optimalt behandlingsforløb, bliver symptomerne, for de fleste, dæmpet, og deres liv bliver ikke kortere på grund af sygdommen.

Formål
I Danmark er ca. 7300 mennesker ramt af Parkinsons sygdom og Parkinsonforeningen er den eneste organisation, der samlet varetager parkinsonfamiliernes interesser over for myndigheder, samarbejdspartnere og andre. Foreningens formål er at være det naturlige samlingspunkt – også lokalt – for parkinsonramte og deres pårørende med hensyn til vidensformidling, erfaringsudveksling, netværksdannelse og sociale aktiviteter.

Mærkesager
Det gode liv for parkinsonramte, pårørendes vilkår, dannelse af netværk og rehabilitering.

Det vidste du ikke om mennesker med Parkinsons sygdom
Foruden de bevægelsesrelaterede, motoriske, symptomer oplever de fleste tillige non-motoriske symptomer, der blandt andet dækker over søvnforstyrrelser, kognitive symptomer, depression og mave- og tarmsymptomer. En stor landsdækkende spørgeskemaundersøgelse fra 2014 viser, at netop de kognitive og skjulte symptomer ved Parkinsons sygdom ofte opleves som mere generende i hverdagen for både ramte og pårørende.