Hjernen i Fokus

netværk med mening

Sammen om hjernen

Et netværk, der giver mening

HJERNEN I FOKUS er et netværk af organisationer, som alle på hver deres måde har hjernen i fokus. I uge 11 arbejder foreningerne sammen om at skabe opmærksomhed om hjernens fantastiske potentiale, herunder de udfordringer som en syg eller skadet hjerne giver. Det uanset om årsagen er medfødt eller kommet til senere i livet, og uanset om det er en fremadskridende sygdom eller en lidelse, som kan helbredes, bedres eller stabiliseres.

De enkelte foreninger i netværket arbejder alle til daglig med problematikker, der på den ene eller anden måde er relateret til lidelser i hjernen. Derfor har det været oplagt sammen at lægge hjernerne i blød og i fællesskab sætte fokus på hjernens forunderlige mysterier, muligheder og udfordringer.

 


 

International kampagne

Dansk bidrag til international hjerneuge

Hvert år i uge 11 er det international Brain Awareness Week. Det danske bidrag til kampagneugen kalder vi for HJERNEUGEN. Hjerneugen handler om viden om hjernen - alle dens superkræfter og al dens skrøbelighed. Det handler om forskning i hjernen og muligheder for at forebygge, helbrede, forhale og genoptræne. Det handler om at dele viden, så alle bliver endnu klogere på hjernen. Under Hjerneugen vil foreningerne i HJERNEN I FOKUS arrangere foredrag, aktiviteter, film og andre arrangementer i hele landet.

 


 

Foreninger i netværket

Foreninger i netværket

Netværket optager medlemsforeninger, hvis målgruppe på den ene eller anden måde er berørt af funktionsnedsættelser på grund af lidelse, sygdom eller skade i hjernen.

Følgende foreninger er medlemmmer af HJERNEN I FOKUS:

Alzheimerforeningen
CP Danmark
Epilepsiforeningen
Hjernerystelsesforeningen
Hjernesagen
Hjerneskadeforeningen
Parkinsonforeningen
 

 


 

Hjernepartner

Hjernepartner

Andre hjerne-interessenter kan være med i samarbejdet som hjernepartner. Som hjernepartner bidrager du til at lave aktiviteter i Hjerneugen sammen med en eller flere foreninger fra netværket. Det kan være en lokal udstilling, foredrag eller anden aktivitet. Hjernepartnere kan anvende HJERNEN I FOKUS-logo i forbindelse med en Hjerneuge-aktivitet.

 


 

Finansiel partner

Finansiel partner

Vi indgår få, men stærke finansielle partnerskaber med henblik på afvikling af kampagne og større aktiviteter i Hjerneugen. Derudover modtager vi naturligvis gerne donationer til at gennemføre hjernekampagner i uge 11.

 


 

Kontakt os

Vil du vide mere om netværket HJERNEN I FOKUS?

Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om at blive medlem af HJERNEN I FOKUS, hjernepartner, finansiel partner eller bidragsyder til kampagnen.

Send mail