Hjernerystelsesforeningen

Antal medlemmer

Formand
Kim Friedrich

Hjemmeside
www.hjernerystelsesforeningen.dk


Følg foreningen her:

facebook-flat-vector-logo-400x400instagram_icon_large

Hvad er en erhvervet hjernerystelse?
En hjernerystelse opstår ved, at hovedet bliver udsat for et slag, ryk eller anden acceleration, der efterfølgende resulterer i mikrostrukturelle skader, metabolisk uligevægt og inflammation i hjernen. En hjernerystelse kan derfor opstå, uden at der nødvendigvis har været direkte kontakt med en genstand.

Symptomerne og vanskelighederne forbundet med hjernerystelse kan opstå enkeltvis eller i kombination hos den enkelte patient og kan variere i grad og varighed. Nogle af de mest udbredte tegn på hjernerystelse er hovedpine, svimmelhed, koncentrations- og hukommelsesbesvær, kvalme/opkast, voldsom udmattelse, lyd- og lysoverfølsomhed.

En hjernerystelse er oftest uden komplikationer og varer normalt ikke mere end nogle dage eller få uger. I nogle tilfælde, og hvorfor er der ingen der med sikkerhed kan forklare endnu, forlænges varigheden af hjernerystelsen over måneder og måske år, hjernerystelsen kaldes da post commotionelt syndrom. I ordet syndrom ligger, at en række symptomer er at finde hos størstedelen af patienterne, og at de kan variere i intensitet og over tid, men at de alle er forbundet til den initiale hjernerystelse.

Tidsperspektivet for PCS varierer i høj grad patienter imellem. Mange kommer sig inden for 1-2 år, måske endda før, men desværre har en del også symptomer flere år efter og må indrette deres liv efter disse.

Kortere eller længerevarende hjernerystelse vil sjældent kunne dokumenteres ved neurologiske undersøgelser eller gængse skanninger. Symptomerne bliver derfor i visse tilfælde fejlagtigt anset for at være psykologiske eller simulerede, og patienten oplever typisk manglende anerkendelse og forståelse, samt i værste fald fejlbehandling.

Det er vigtigt at pointere, at selvom der hverken er en egentlig behandling mod akut eller langvarig hjernerystelse (PCS), så vil de fleste komme sig, - særligt hvis de får den rette oplysning og hjælp til at håndtere symptomerne. Det altafgørende er, at den hjernerystelsesramte får den nødvendige ro og tid til at komme sig, og ikke udsættes for unødig stress eller pres, da dette kan forværre tilstanden yderligere. DERFOR SKAL EN HJERNERYSTELSE TAGES MEGET ALVORLIGT.

Formål
Vi arbejder på at gøre en positiv forskel for de mange danskere, der oplever akutte eller længerevarende følger af hjernerystelse.

Mærkesager
1) Vi arbejder på have skabe mere opmærksomhed og viden om hjernerystelse.
2) Ramte skal møde forståelse for deres symptomer.
3) De nationale retningslinjer for behandling af hjernerystelse skal opdateres og behandlingsniveauet skal hæves

Det vidste du ikke om mennesker med hjernerystelse
Der går vilde rygter om, at man bliver rockstjerne, når man får længerevarende hjernerystelse og begynder at gå med solbriller i gråvejr. Det har desværre ikke noget på sig.

Forklaringen er, at hjernen ofte bliver meget hurtigere træt når hjernerystelsen varer ved, blandt andet fordi den bliver dårligere til at sortere i sanseindtryk. Solbrillerne hjælper i nogle tilfælde med at skrue ned for sanseindtrykkene, så hjernens energi varer længere.

Men rockstjerne eller ej... en lidt længere gåtur ude i dagslyset end ellers er nu også rart.