Hjerneugen

Hvad er Hjerneugen?

Hjerneugen 2021

Hjerneugen, The Brain Awareness Week, er en international kampagneuge, der hvert år ligger i uge 11. I 2021 er det fra den 15.-21. marts. I Danmark arrangerer netværket 'Hjernen i Fokus' aktiviteter i hele landet i forbindelse med Hjerneugen.

Hjernen er et fantastisk organ, der er en kilde til evig fascination, men hvis den bliver syg eller ramt af skader, kan den også være en kilde til store problemer.

Hjerneugen handler om de landvindinger og opdagelser, forskere og behandlere hele tiden gør, men også om de problemer og gåder, der endnu ikke er løst.

Hjernelidelser er komplekse. Nogle kan helbredes, andre holdes i skak med behandling og træning, mens andre igen bliver værre over tid. I alt lever ca. 400.000 danskere med en neurologisk lidelse.


 

Eksempler på hjernelidelser

Hjernelidelser

Her er eksempler på nogle af de forskellige hjernelidelser, og hvor mange personer i Danmark, der anslås at leve med lidelsen:

  • ADHD - cirka 125.000
  • Erhvervet hjerneskade - cirka 125.000, heraf 75.000 med apopleksi
  • Demens - op mod 85.000, heraf 50.000 med Alzheimer
  • Epilepsi - cirka 50.000
  • Hydrocephalus (vand i hovedet) - cirka 20.000
  • Cerebral parese (spastisk lammelse) - cirka 10.000
  • Parkinson - cirka 7.300
  • Hjernerystelse – ukendt, men cirka 25.000 rammes om året

WHO anslår, at der på verdensplan lever en milliard mennesker (1.000.000.000) med en neurologisk lidelse. Det er alle de mennesker, deres hjerner, deres kære og deres hverdag, hjerneugen handler om.